Sola-politikerne innfører festeavgift for gravplasser

Men politikerne legger seg på et lavere avgiftsnivå enn hva kommuneadministrasjonen foreslo.