Me heiar på nynorsken

Av

Om lag 8 prosent av elevane i grunnskulen i Sola har nynorsk som hovudmål. Og det er sørabygda (Dysjaland og Håland) som er nynorskbastionen. Me heiar på dei og alle norsklærarane i kommunen.