Stadig færre flypassasjerer

Av

Til tross for økning i innenlandstrafikken, går det totale antallet flypassasjerer på Sola fortsatt ned. Dermed blir også arbeidsmarkedet skadelidende.