Årets spennende kommunevalg er over, og KrF endte med en liten økning til 6,5% og 871 velgere i Sola. Vi takker hver av dem! Det gir oss tre mandater som før i kommunestyret. Vi hadde håpet på en økning, men er også ganske tilfreds med resultatet som er godt over partiets landsgjennomsnitt og som gir mulighet for innflytelse i Sola.

I forberedelsene til valget har vi vært klare på at vi ønsket å komme i posisjon, og da valgresultatene kom inn valgnatten ble det tydelig at den muligheten lå sammen med Høyre. Som kjent nå er det avtalt et nytt samarbeid og en ny koalisjon med Høyre, Ap, Sp og KrF. Vi ser fram til å samarbeide med de tre partiene og med Janne Stangeland Ræge som ordfører og Jess Milter som varaordfører.

For KrF som det tredje største parti i samarbeidet er vi fornøyd med fast plass i Formannskapet, ledelse av «Plan og Miljø», nestledervervet i «Oppvekst og kultur», og fast plass i «Levekår». Ikke minst disse to siste utvalgene er svært viktige for KrFs prioriterte politikk for familie, barn og unge, helse og eldre. Vi sier «Ja til livet - hele livet!»

Jan Sigve Tjelta, Britt Marit Haga og Ida Gahnstrøm Jelsa er våre faste representanter i kommunestyre og hovedutvalg den neste perioden, l og med Ingvill Hagasæther som 1. vara til kommunestyret.

Sola KrF gikk til valg på mottoet, «Sammen bygger vi morgendagens Sola», og som et verdiparti ser vi fram til å fortsette å bygge framtidens Sola sammen med posisjonen, og med kommunestyret og administrasjonen.

Ved valget for fire år siden havnet Krf i opposisjon, men i fjor høst ved Handlings-og økonomiplanen ble vi med i nåværende flertall. Det ga god uttelling for flere av Krfs hjertesaker. Fritidskortet til barn og unge som i disse dager settes i gang (8-14 år). Frivilligheten er viktig for KrF, og i disse dager skal det opprettes et samordningsråd for frivillige lag og foreninger i Sola Kommune. Både barnehage, skole og hjemmetjenester er styrket siste året. Solakirkene fikk i dette budsjettet opprettet en ny ungdomskontakt som startet arbeidet nå i august, og som er veldig positivt for ungdommen i kommunen. Flere store og viktige byggeprosjekter er satt i gang eller på planen.

Vi har hatt et godt samarbeid med nåværende ordfører, Tom Henning Sletthei, spesielt siste året hvor vi har vært en del av flertallet, og takker ham for god og raus ledelse, og takk til nåværende posisjon for godt samarbeid. Såvel ordfører som posisjon og hele kommunestyret har etter vår mening håndtert både koronakrisen og Ukrainakrigen med dens flyktningstrøm på en god og tillitsfull måte.

Veien videre er spennende for KrF i en ny posisjon. Våre verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar vil prege vårt bidrag i politikken. De 8 punktene i den nye samarbeidsavtalen er en god ramme med noen viktige felles punkter og overordnede prioriteringer som gir en kurs for det nye flertallet og muligheter for KrF til å være med og påvirke og prege politikken. Flere av punktene viser gode KrF-avtrykk og nå skal den praktiske politikken utvikles.

KrF vil jobbe for en enda bedre skole med mer lek i 1. klasse og mindre skjermbruk. Vi vil legge til rette for førstegangsetablerere og vanskeligstilte på boligmarkedet, og vi vil fortsatt være en pådriver for omsorgsboliger, og bedre botilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse.

KrF ønsker utvidelse av fritidskortet til 6-16 år, og bedre rammer for frivilligheten. Raskere psykisk helsehjelp er viktig. Dette og mye mer ser vi fram til å sette på agendaen i Solapolitikken sammen med den nye posisjonen.

Med de gode kristne verdiene i bunnen som har bygd land og folk gjennom generasjoner, vil vi bidra til et varmt og trygt samfunn for alle. Vi tror på et samspill mellom det frivillige og offentlige, og et lokalsamfunn som gir hver enkelt muligheter til å lykkes og gjøre sitt beste.