– Det nye budsjettet innebærer et noe mindre omstillingsbehov

Det nye budsjettet er rustet for å ivareta tjenestebehovene for 2020, sier kommunedirektøren.