Sola kirke skal fortsatt være et kirkebygg, men de fleste seremonier og aktiviteter legges til den nye kirken

Til høsten står den nye kirken ferdig, og her skal mesteparten av aktivitetene foregå. Men nåværende Sola kirke skal verken legges ned, eller omgjøres til et livssynsnøytralt kapell.