Sola Høyre vil ha en lokal krisepakke for næringslivet og kulturlivet

Sola Høyre mener det er flere tiltak kommunen kan sette i gang med for å dempe de negative konsekvensene for det lokale næringslivet og kulturlivet i krisetiden.