På begynnelsen av 80-tallet, var dette et flott og moderne bygg.

I dag står Helsehuset forlatt og bærer preg av dårlig vedlikehold.

Bygningsarbeidet startet i mars 1982. I november 1983, ble bygget tatt i bruk.

Sola helse og sosialsenter er tegnet av arkitektfirma Brandsberg-Dahl.

Sola helse og sosialsenter var et glansbygg i sin tid: Nå er det ut av drift og bærer preg av dårlig vedlikehold

Publisert