Sola har ikke turistkontor – Morten E. Hansen stoler på at samarbeidet med Region Stavanger trekker folk til Sola

Når det etterhvert går mot sommerferie, mener kultursjefen det er Jærstrendene og turistsamearbeidene som er avgjørende for turistnæringen.