BARNET I VEVEN: – På ein måte er dette ei slags takk for at eg voks opp under så gode kår, med gode historier og ekte rollemodellar, seier Emma Husabø Manin frå Leikanger, som i haust er aktuell med boka «Barnet i veven».
Bjørn Sølsnæs

Sola-forfattar gjer ut si fyrste bok: – Ein sum av alt som har prega meg

– Eg prøver formidla livet i ei vestlandsbygd slik det var for hundre år sidan, fortel Emma Husabø Manin, som i haust debuterer som forfattar med boka «Barnet i veven».
Publisert