Gå til sidens hovedinnhold

Sola får tildelt midler til digital hjemmeundervisning

Fordelingen er basert på forslag fra statsforvalteren i Rogaland slik at tiltaket blir målrettet til de kommunene og fylkeskommunene som har størst behov.

– Regjeringen har nå kommet med midler til kommunene for å styrke arbeidet med digital undervisning. Vi håper at dette kan gjøre skolehverdagen for elevene våre, sier Anne Marie Lund (H), Arnfinn Clemetsen (Krf) og Stian Lie Hagen (V).

Målet for tilskuddet er å legge til rette for digital hjemmeundervisning i forbindelse med Covid-19-utbruddet.

– Sola har vært tidlig ute med digital satsning i skolen med bruk av Chromebooks i undervisningen, men i overgangen fra Chromebook i klasserommet til digital hjemmeundervisning kan det oppstå andre behov både for elever og lærere. Det kan være knyttet til både utstyr og kompetanse. Vi håper dette kommer Solaskolen tilgode, sier Anne Marie Lund (H).

– Målet med disse midlene er å kunne utjevne sosiale forskjeller dersom det er familier som ikke har utstyret de trenger i hjemmet, eller for eksempel god nok tilgang på internett. Det må ikke være et hinder for god undervisning, sier Arnfinn Clemetsen (Krf)

– Vi ønsker at alle skal stille likt og få den undervisningen de trenger, også dersom det blir behov for digital hjemmeundervisning fremover. Vi må bruke erfaringene vi fikk under hjemmeundervisningen i fjor vår slik at disse midlene kan gjøre det bedre nå, sier Stian Lie Hagen (V)

Totalt har det blitt delt ut 80 millioner kroner i Norge i ordningen, og senere i år skal det deles ut ytterligere 70 millioner kroner.

Kommentarer til denne saken