Sola DPS og kulturskolen starter lavterskel-kor: – Vi skal ha fokus på fellesskap og mestring

Sola DPS går sammen med kommune og kulturskole om å lage et lavterskel-kor hvor alle er velkomne.