– Foreldre med barnehageplass utenfor bomringen bør få bompengene betalt av kommunen

Av

Ap mener det er noen grupper som vil bli mer urettferdig berørt enn andre.