Søkerliste: Sju personer vil bli den nye undervisningsinspektøren på Tananger ungdomsskole

Seks kvinner og en mann søker stillingen som undervisningsinspektør ved Tananger ungdomsskole.