Rogaland og Agder Heimevernsdistrikt, HV-08, søker nå etter ny områdesjef for Sola HV-område. Stillingen kan søkes på av personer med bakgrunn som befal, enten du har gått befalsskole, er utskrevet befal eller har befalsutdanning gjennom Heimevernet. Stillingen er ment som en bistilling i tillegg til annet arbeid, skriver Forsvaret i stillingsannonsen.

Arbeidshverdagen går ifølge Forsvaret ut på planlegging og gjennomføring av pålagte oppdrag, administrasjon og organisering av HV-trening i området og samarbeid med relevante sivile myndigheter.