Ungdomssenteret til bedehuset på Håland, også kalt Betania, skal rives. Langs veien kommer i stedet gang- og sykkelvei, noe som har vært ønsket i flere tiår. Stangeland Maskin har fått jobben, som er et av bompengeprosjektene i bymiljøpakken. Nylig ble spadestikket tatt for prosjektet som strekker seg til Hellestø.

Det gamle bedehuset sto egentlig på Klepp stasjon, og var et hus som bedehusfolket på Håland i sin tid kjøpte. Huset ble revet og bygget opp igjen på Håland på en tomt som var gitt av Sola kommune. Det sto ferdig i 1960. Tolv år senere ble det bygget et ungdomssenter til bedehuset. Det ble bygget på dugnad og utvidet i 1978.

Etter som det ikke var lang vei mellom bedehuset Betania og Emmaus på Rege, var det ikke lenger behov for to i samme krets. Stadig flere folk hadde bil, og når avstanden var såpass kort ble det kostbart å vedlikeholde to når de kunne klare seg med ett.

Betania sto ubrukt fra 1990 og ble revet fem år senere. Det er ungdomssenteret Betania fra 1972 som nå også stryker med.