Slik vil en mulig legestreik påvirke Sola

En eventuell streik vil starte mandag.