Slik kan frigjørings- og veterandagen bli i Sola

8. mai er dagen for å minnes både frigjøringen i 1945 og norske veteraner fra internasjonale operasjoner. Dette er det skisserte programmet for dagen.