Slik holder beboere på institusjonene kontakten med familiene sine

Sykehjemmene og institusjonene i Sola melder om stor pågang av beboere som bruker digitale verktøy for å holde kontakt med familier.