(Jærbladet)

(Nettavisen/Jærbladet): Frem til midnatt 12. mars var det registrert 621 smittede i Norge, og regjeringen har nå innført en rekke tiltak for å demme opp om smittespredning. Disse vil føre til betydelige inngrep i det norske samfunn.

– Vi står i en vanskelig tid for Norge og verden. Norge blir satt på en stor prøve, både som samfunn, men også vi som enkeltmennesker. Alle får en annerledes hverdag. De drastiske tiltakene vi nå iverksetter gjør vi i håp om å stanse viruset, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen regjeringen holdt klokken 14.10.

 • Alle landets barnehager, skoler og universiteter stenges
 • Omsorgstilbud til de med samfunnskritisk funksjon (ansatte innen styring og kriseledelse, forsvar, lov og orden, helse og omsorg, redningstjenester, IKT-sikkerhet i sivil sektor, natur og miljø, forsyningssikkerhet, vann og avløp, finansielle tjenester, kraftforsyning, elektroniske kommunikasjonstjenester, transport, satellittbaserte tjenester og apotek)
 • Sykedager med barn kommer til å bli utvidet i regelverket
 • Forbud mot/stenging av kulturarrangementer, idrettsarrangementer or organisert idrettsaktivitet.
 • Forbud mot/stenging av følgende virksomheter med nærkontakt: Treningssentre, virksomheter som tilbyr hudpleie, massasje, frisørtjenester, kroppspleie, tatovering, piercing og liknende

 • Forbud mot/stenging av alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand
 • Forbud mot/stenging av svømmehaller, badeland og liknende
 • Servering av mat skal ikke skje som buffé (serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv)
 • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 • Detaljvarehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.
 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.
 • Myndighetene anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel etc.)
 • Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette
 • Alle som kommer fra utlandet utenfor Norden skal i karantene. Dette har tilbakevirkende kraft til 27. februar

Tiltakene trer i kraft fra klokken 18.00 12. mars.

Hverdagen til mange blir snudd på hodet

Det ble oppfordret til å tenke både på seg selv og andre, og at en skal gjøre alt for å unngå at de innen risikogruppen blir smittet. Det kan en best gjøre ved å ikke bli smittet selv.

– Det er avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom sa statsministeren og understreket at hensynet til liv og helse må gå først, sa Solberg.

– Vi må alle beskytte oss selv, for å beskytte andre, sa statsministeren.

– Scenarioene viser at flere mennesker vil dø av korona i Norge. Flere vil oppleve å få planlagte operasjoner utsatt som følge av kapasitetsutfordringer i helsesektoren. Hverdagen blir snudd på hodet for mange.

Mister oversikt over smitte

Helsedirektør Bjørn Guldvog fortalte at Norge var inne i en fase der vi ikke lenger kan spore hvor smitte kommer fra.

– Det har vært viktig for oss å finne riktig tidspunkt for å iverksette slike tiltak. Vi har i det lengste håpet at det skulle være unødvendig, men vi har det siste døgnet sett en eskalering av situasjonen, både i Europa og Norge, sa han.

Lignende tiltak blir iverksatt over hele Europa. I utgangspunktet er tiltakene planlagt å vare i 14 dager, men de kan bli utvidet ved behov.

– Dette er de sterkeste tiltakene vi har i verktøykassen, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han kunne fortelle at de som blir rammet vil få kompensasjon for kostnadene sine.

Folkehelseinstituttet anslår i nye scenario at opp mot 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet. De fleste vil få milde symptomer eller ingen i det hele tatt.

– Det er stille smitte i befolkningen. Vi vet ikke omfanget. Vi håper at det er en tidlig fase, men det er usikkert. Det kan dreie seg om mange smittede som vi ikke kjenner til. I dag er vi kjent med at ti personer er på sykehus, og en får intensiv behandling, sa Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet.