Mobbeombudet ser en ny og tøffere generasjon vokse frem

Av

Mobbeombud i Rogaland, Gunhild Solem, ser en tendens til et tøffere ungdomsmiljø nå og mener det er skolen som må ta tak for å få slutt på slåsskampene.