– Slapp av, det er bare et kromosom ekstra. Det sa Emily med Down syndrom til den lokale TV-kanalen i 2013. Sitatet står seg likegodt i dag.

21. mars feirer vi den internasjonale dagen for Downs syndrom med blant annet å gå med to forskjellige sokker. Vi feirer mangfoldet og viser at vi setter pris på at vi alle er forskjellige og at alle menneskers verdi er helt uavhengig av egenskaper og prestasjoner. Men å feire mangfold og ulikheter er noe vi burde gjøre hele året, og utviklingen går feil vei om vi ikke er oss vårt ansvar bevisst.

Som KrF-er jobber jeg for et samfunn for dem som er litt annerledes eller har behov for ekstra hjelp eller tilrettelegging. Å leve med funksjonshemming er heldigvis enklere i Norge enn i mange andre land. Men vi har fremdeles en vei å gå. Den praktiske tilretteleggingen for mennesker med utviklingshemming og familiene deres kan bli enda bedre, og som samfunn kan vi i mye større grad inkludere alle som har ulike utfordringer.

For flere foreldre er dessverre kampen mot systemet for rett til oppfølging, tilskuddsordninger og hjelp til utstyr en større utfordring enn det å ha et barn med Down syndrom i seg selv. Mange foreldre gir tilbakemelding om at systemet er tungvint. Vi trenger et samfunn som legger til rette for at mennesker som trenger ekstra oppfølging eller som er født med ulike funksjonsnedsettelser får den hjelpen de har krav på. Derfor gjør KrF grep.

KrF innfører nå familiekontaktordningen. Den sørger for at alle foreldre som er i tvil om de vil beholde et foster med påvist Down syndrom under svangerskapet, kan besøke andre familier med barn som har Down syndrom. Målet er å gi et bedre innblikk i det virkelige livet til disse familiene.

Ordningen blir etter modell fra Danmark der flere foreldre har valgt å beholde barnet etter ordningen ble innført. Nå blir også retten til barnekoordinator innført. Familier med barn med funksjonsnedsettelser har ofte behov for hjelp fra flere tjenester, og mange foreldre bruker dyrebar tid på byråkrati. Nå vil alle foreldre som venter barn med Down syndrom og andre særskilte behov får en lovfestet rett på en koordinator allerede under svangerskapet. Dette skal sikre at familiene får den hjelpen de har krav på fra kommunen.

Alt dette er et resultat av at KrF fikk gjennomslag for en likeverdsreform da vi gikk inn i regjering. Denne reformen skal sørge for at mennesker med ekstra behov skal få den hjelpen de trenger og oppleve seg likeverdige i samfunnet. I tillegg til dette, forbedrer vi blant annet også ordningen med brukerstyrt personlig assistent, pleiepengeordningen og hjelpestønadsordninger. Vi trenger et samfunn og et arbeidsliv som ser verdien av hvert enkelt menneske, uavhengig av funksjonsevne.

Vi er alle forpliktet til å kjempe for at holdningene, handlingene og strukturene våre ikke graderer menneskeverdet, eller reduserer mennesket til et middel. Vi må sette mennesket i sentrum av all politikk og samfunnsutforming, og vi må ta vare på mangfoldet.

I dag går jeg med to ulike sokker for å heie fram mangfold! Men jeg ønsker å heie fram mangfoldet i samfunnet hver eneste dag. Krf i Sola jobber også med dette i fellesskap. Jeg ønsker meg et samfunn hvor vi markerer at vi setter pris på ulikheter, ikke bare én dag i året, men hver dag, hele året.