Oppstarten for førsteklassingene blir litt annerledes dette året på grunn av smitteverntiltak. Normalt får foreldrene bli med 1. klassingene inn i klasserommet, men i år må de vente utenfor. Enkelte skoler opplyser at det vil bli mulig for foreldre å besøke klasserommet, men kun to om gangen for å ta bilder og se barna i arbeid.

Mandag starter skolen opp igjen etter ferien, og kommunen planlegger for en skolehverdag på gult nivå. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever får et fulltidstilbud på skolen. Samtidig skal smittevern opprettholdes. Kommunen opplyser at de følger rådene fra Folkehelseinstituttet og sørger for at disse tilpasses skolene.

Skolegårdene kan bli delt opp for å skille klassene fra hverandre i friminuttene, og elever og lærere må unngå klemming og håndhilsing.

- Vi skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern, skriver kommunen på sin nettside.

Dette er spesielt viktig:

Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke

God hygiene og renhold

Redusert kontakt mellom personer

Slik blir det på skolene

Storevarden skole: Vi har valgt å la de tre første klasse gruppene starte til ulike tidspunkter. Dette for å begrense antall til stede. Dere vil i uke 33 få beskjed om klokkeslett dere skal møte. Rektor vil ønske alle velkommen og orientere om hvordan dagen blir. Det er viktig at de foresatte holder minst en meters avstand til andre som ikke er i familie.

Foresatte kan dessverre ikke bli med når elevene går til sine klasserom, og vil bli igjen ute eller på avtalt sted inne.

Foresatte får anledning til å besøke klasserommet, men kun to om gangen for å ta bilder og se til barna i arbeid.

Skoledagen er slutt klokken 11.45.

For de elevene som skal fortsette dagen i SFO på mandag, kommer SFO-personalet til klasserommet. De foresatte som skal hente barnet, må vente utenfor klasserommet til elevene kommer ut.

Vi gleder oss til å se dere!

Dysjaland skule: Vi startar opp mandag 17. august - 2.-10. klasse kl. 08. 10. 1.klasse kjem kl. 09.00 (oppmøte ved den gamle kvite skulebygningen eller parkeringsplass ved Dysjalandshallen).

Håland skole: Vi gler oss til å ta imot elevane til første skoledag: måndag 17. august.

2. - 7. trinn: kl. 08.15: Oppmøte ved klasserom

1. trinn: kl. 09.00: Oppmøte ved Storstova (inngang E)

Spesielt velkomen til nye elevar og nye føresette!

Skadberg skole: Da nærmer det seg skolestart og vi gleder oss til å treffe gamle og nye elever. Vi må fortsatt forholde oss til Covid -19 og vi er fortsatt i gul sone når det gjelder smittevern.

2.-7. trinn - oppstart mandag 17.08.20 kl 08.15

1. trinn - oppstart mandag 17.08.20 kl 08.45

Oppstarten for førsteklassingene blir litt annerledes dette året på grunn av smitteverntiltak. Vi håper likevel at det blir en fin start for store og små.

Vi møtes klokken 08.45 i “Trappa” innenfor hovedinngangen til Skadberg skole. Foresatte og elever sitter sammen med en meters mellomrom til neste elev med foresatt. Dørene vil være åpne fra kl. 08.30 og dere vil få anvist plass. Vi regner dette som et arrangement og vi vil derfor ha noen føringer på plasseringen. Denne gangen er det kun foresatte til eleven som kan komme og det er dessverre ikke plass til søsken.

Rektor vil ønske alle velkommen og orientere om hvordan dagen blir. Foresatte kan ikke bli med når elevene går til sine klasserom, de vil bli igjen i “Trappa” for å få mer informasjon fra skolen. Etter møtet går foresatte ut i skolegården. Dere velger selv om dere blir værende på skolens område eller om dere går hjem. Ellers kan dere hente elevene ute i skolegården utenfor inngang til 1. trinn fra 12.00-12.15. Skoledagen er slutt 12.15.

De elevene som skal gå på SFO blir ivaretatt av de ansatte der. Det er viktig at dere informerer om de skal gå på SFO eller om de blir hentet.

Lærerne vil ta bilde av hver elev i klasserommet og dere vil få dette tilsendt etterhvert.

Grannes skole: Mandag 17. august er det skolestart igjen!

2.-7.- trinn møter opp kl. 8.30 utenfor sine klasserom.

De nye elevene som skal begynne på 1. trinn ønsker vi velkommen i to puljer i gymsalen.

1A møter opp kl. 8.30 og 1B møter opp kl. 9.00.

Velkommen skal dere være både nye og "gamle" elever.

Røyneberg skole: Da nærmer det seg skolestart og vi gleder oss til å treffe gamle og nye elever. Vi må fortsatt forholde oss til Covid -19 og vi er fortsatt i gul sone når det gjelder smittevern.

2.-7. trinn - oppstart mandag 17.08.20 kl. 08.30

1. trinn - oppstart mandag 17.08.20 kl. 09.00 for 1A og kl. 09.30 for 1B

Oppstarten for førsteklassingene blir litt annerledes dette året på grunn av smitteverntiltak. Vi håper likevel at det blir en fin start for store og små.

1A møter klokken 0900 i skolegården på Røyneberg skole ved inngangen til SFO.

1B møter klokken 0930 i skolegården på Røyneberg skole ved inngangen til SFO. Det vil være oppmerket med navnet på hver elev i skolegården hvor den enkelte skal stå sammen med sin / sine foresatte.

Rektor vil ønske alle velkommen og orientere om hvordan dagen blir. Foresatte kan ikke bli med når elevene går til sine klasserom. Det vil bli tatt bilde av hver enkelt elev ved pulten i klasserommet, og dere vil få tilsendt etter hvert. Skoledagen er slutt 12.15.

De elevene som skal gå på SFO blir ivaretatt av de ansatte der. Det er viktig at dere informerer om de skal gå på SFO eller om de blir hentet.

Sola skole: Velkommen til skolestart! Mandag 17. august starter nytt skoleår.

2.-7. klasse møter kl. 8.20 og 1. klasse kl. 9.00.

2.-4. klasse stiller opp på samme plass som før sommerferien.

5. og 7. klasse stiller opp ved inngang B, og 6. klasse på baksiden.

1. klasse samler seg ved lekeapparat mellom SFO og skolebygg.

Vi gleder oss til å se dere alle sammen!

Haga skole: Oppstarten for førsteklassingene blir litt annerledes dette året på grunn av smitteverntiltak. Vi håper allikevel at det blir en fin start for både store og små.

Vi møtes klokken 08.30. Kontaktlærerne vil komme med nøyaktig oppmøtested i løpet av neste uke.

Rektor og inspektør vil ønske alle velkommen. Det er viktig at de foresatte holder minst en meters avstand til andre som ikke er i familie.

Foresatte kan dessverre ikke bli med når elevene går til sine klasserom. Foresatte blir igjen med rektor og inspektør for videre informasjon og velge klassekontakter/FAU-medlem.

Foresatte får anledning til å besøke klasserommet, men kun to om gangen for å ta bilder og se til barna.

Skoledagen er slutt klokken 12.20.

De elevene som skal fortsette dagen i SFO på mandag, hentes av SFO-personalet i klasserommet. De foresatte som skal hente barnet, må vente ved porten til skolegården til elevene kommer ut.

Sande skole: Sande skole ønsker alle elever velkommen til første skoledag mandag 17. august!

2.-7. trinn: Skoledagen starter kl. 08.30.

Klassene møter utenfor sitt klasserom.

1. trinn: Skoledagen starter kl. 09.00.

Elever og foreldre møter utenfor klasserom til 1. trinn (område mot Ljosheim).

Tananger ungdomsskole: Oppstart nytt skoleår er mandag 17. august kl. 08.30.

8.trinn skal møte opp i nytt mediatek.

Sola ungdomsskole: Vi gleder oss til å ønske velkommen nye og gamle elever mandag 17.08.

9. og 10. trinn møter opp kl. 8.30.

8. trinn kommer til å ha noe forkortede skoledager mandag, tirsdag og onsdag den første uken: Oppstart kl. 9.15. Avslutning kl. 13.15.

Deretter starter også 8. trinn kl. 8.30.