Stabile søkertall for Sola videregående

Fremdeles er det populært med idrettsfag på Sola, fremdeles er det ventelister på flyfag. Samtidig stiger elevtallet med nesten hundre fra forrige semester til skolestarten i høst.