Svak nedgang i resultatene på nasjonale prøver i Sola

På 5. trinn i Sola kommune går snittet svakt tilbake sammenlignet med fjoråret, mens ungdomstrinnet scorer bedre på lesing i år. Slik har Sola-elevene gjort det på nasjonale prøver.