Nasjonal norm for lærertetthet er en politisk bløff i morgendagens skole

Av

Vi kan havne i den paradoksale situasjonen at den nye normen for lærertetthet kan fungere som et argument for å spare på antall lærerstillinger i Sola skolene og dermed svekke det faglige grunnlaget for undervisningen.