Sjekk hva rektorene i kommunen tjener

Her får du oversikten over hvor mye skolelederne i kommunen tjente i fjor.