Dette tjente toppsjefene i Sola kommune

Kommunedirektør Ingrid Nordbø hadde 983.042 kroner i inntekt. Her får du en oversikt over hva toppsjefene og andre i kommunale lederstillinger tjente i 2018.