Sola Atelier avsluttet denne uken årets første kursaktivitet for ukrainske flyktninger, innvandrere og norske barn og unge, i lokalene i Sola. Dette er en fortsettelse av fjorårets aktiviteter som skulle hjelpe de ukrainske flyktningene på Sola Sjø til å få et mer meningsfylt opphold, og samtidig bidra til integrering i lokalsamfunnet.

– Ved å arbeide med felles kunstinteresse og utveksling av kulturbakgrunn i et trygt miljø vil det skape gode relasjoner mellom deltakerne, forteller Svein Reinertsen i Sola Atelier.

Dette har vært et uttalt mål for initiativtaker, fritidsvirksomheten i kommunen og kulturdepartementet gjennom Norsk Musikkråd, som har gitt økonomisk støtte til prosjektene.

Nye aktiviteter i vinterferien

Reinertsen forteller at deltakerne har fått opplæring i forskjellige male- og formingsteknikker, der forming i keramikk var svært populært. Sola Atelier har egne keramikkovner der figurer, kopper og kar blir glasert og brent, og de får et minneverdig og holdbart kunstverk med seg.

Flere av flyktningene fra fjorårets aktiviteter har fått opphold i Sola og nabokommunene. De har også deltatt på årets kurs, og Svein Reinertsen påpeker at det er noe som gjør at de nyankomne føler seg mer hjemme og velkomne. Hovedinstruktør for kurset har vært Joanna Vatland med medhjelpere fra Sola Atelier.

– Vi starter også opp aktivitet i vinterferien der flere nye flyktninger fra Sola Sjø kommer, sammen med norske barn, innvandrerbarn og bosatte flyktninger.