Gå til sidens hovedinnhold

– Skal man oppnå målet med bomstasjonene må man ha bomringen rundt industrien i Tananger, ikke hele tettstedet

Artikkelen er over 1 år gammel

– Tananger og Snøde er vel ikke én stor arbeidsplass, bemerker innsenderen av dette leserbrevet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LESERBREV: Kjære folkevalgte. Når dere nå skal vurdere flytting eller innkrevingsretning i Tananger så syns jeg dere skal gjøre vurderingen deres på rett grunnlag.

Hva var hovedmålet med bomringene i bymiljøpakken? Jo, målet er null vekst i biltrafikken. Flere skal gå, sykle og reise kollektivt. For å oppnå dette var planen å danne tette bomringer til bykjernene, altså Stavanger og Sandnes by. Bomstasjoner skulle også komme som tette ringer rund våre største arbeidsplasser, altså Forus, flyplassen og Tananger. Hvorfor er da hele Tananger ring og Snøde blitt omringet av bomstasjoner?

Tananger ring og Snøde er vel ikke en stor arbeidsplass? Vi er heller ikke en bykjerne, men et tettsted i Sola kommune. Arbeidsplassene i Tananger ligger i baseområdet. Opprinnelig var det planlagt at bomstasjonen ved Hafrsfjord bru skulle stå rett etter Shell-stasjonen inn mot Snøde. Dette var en tettere ring rundt industrien men var jo også svært urettferdig for Snøde beboerene. Derfor valgte politikerne en lettvint og billig løsning. Løsningen var å flytt den ene stasjonen til Hafrsfjord bru slik at hele Tananger ble gjerdet inne i bomringen.

Nå har vi ikke en tett ring rund våre arbeidsplasser, og dette fører igjen til økt lokaltrafikk internt i Tananger. Mange som er bosatt i Tananger jobber i våre baseområder. Med dagens bomring oppfordres disse ikke til å gå eller sykle. Dette fører til at flere som bor lokalt velger bilen til sin arbeidsplass.

Jeg foreslår derfor å gjøre det som var hensikten med hele bymiljøpakken. Altså tette ringer rund byområdene og arbeidsplassene vår. Det har vi muligheten til å gjøre ved å flytte de eksisterende bomstasjonen til innkjøringene til våre baseområder. Dette kan vi gjøre med tre bomstasjoner i Tananger (innkjøring til Kontinentalveien og Risavika havnering). For å få dette til må tilkomsten til industriområdet fra Tananger ring stenges, om ikke må vi ha en bomstasjon her også. Her vinner alle parter.

Tettstedet Tananger blir ikke gjerdet inne på et lite område. Vi får en tettere bomring rund våre arbeidsplasser. Vi får redusert lokaltrafikken til baseområdene. Bilister som velger å kjøre lokalt til baseområde må betale som alle andre. Bedre fremkommelighet for tilreisende som er avhengig av bil. Jeg tror også inntektene vil forbli det samme siden flere lokalt vil måtte betale i tillegg til dem som allerede kjører bil til arbeidsplassene i Tananger.

Trafikken ellers i distriktet vil også fordele seg bedre. Nå er det ingen som kjører forbi Tananger på 509 med mindre de skal inn i en annen bomring (f.eks bosatte i Kvernavika/Sunde). Dette har ført til økt trafikk forbi Madla med de tre sverd og videre til Sola og omvendt for å unngå bompassering. Blir det forhandlet frem at innkrevingsretning skal bli snudd i Tananger, så faller jo alle de opprinnelige argumentene for de tette bomringene i grus.

Jeg vil da påstå at dere ikke velger den beste løsningen for Tananger-beboerene, nullvekstmålet og målet om at flere lokalt skal gå eller sykle til sin arbeidsplass. Velger dere å snu bomringen, så velger dere den mest lettvinte og billigste løsning.

Kommentarer til denne saken