God kvalitet på badevannet i Sola

Av

Sjøbadet på Myklebust er at av stedene som har stabilt god kvalitet.