Gå til sidens hovedinnhold

Sikret flertall for økning av kompensasjonsordning til pelsdyrbøndene

En lang kamp ble det, men nå skal pelsdyrbøndene få en bedre kompensasjon.

Bengt Rune Strifeldt i næringskomiteen for Fremskrittspartiet sikrer flertall med AP, SP og SV for en forbedret kompensasjonsordning til pelsdyrbøndene som har tapt inntektsgrunnlaget som følge av næringsforbudet.

– Det er viktig at pelsdyrbøndene får den kompensasjonen de bør ha, slik at de ikke lider noe økonomisk tap som følge av næringsforbudet. Når staten forbyr en hel næring må den også betale for seg. Nå må det økonomiske oppgjøret sluttføres og pelsdyrbøndene må få ro. Dette er hele Stortinget enig i, og for oss var det viktig å sikre et så bredt flertall som mulig. Vi kom endelig i mål sammen med Ap og Sp, med støtte fra SV, og har sikret en svært god ordning, sier Strifeldt, som også er sakens ordfører.

Solabu og gruppeleder i Rogaland Frp, Margrete Dysjaland, har hatt en sentral rolle i saken. Hun er en av dem som har talt pelsdyrbøndene sin sak oftest her i regionen og laget et opprop som alle fylkesledere i partiet signerte.

– Det er utrolig viktig for meg å gjøre det jeg kan for at pelsdyrbøndene skal få rettmessig kompensasjon. Det skal koste å legge ned en lovlig næring, og full erstatning er det eneste rette. Om en er for eller imot pelsdyr så tror jeg ikke det er noen i dette landet som kan mene at en skal behandle bøndene slik de har blitt behandlet disse tre årene. Det er tross alt familier det er snakk om, som er satt i en ufattelig vanskelig situasjon, sa hun til Solabladet før saken ble behandlet i Stortinget.

- En bedre ordning

– Jeg er og svært bekymret for helsen til bøndene og familiene. Det er mange sykemeldte og det er utrolig tøft for bøndene som lever i uvisse. En hører forferdelige historier om bønder som har tenkt på at de ikke orker å leve lengre på grunn av denne situasjonen de er satt i, sier hun.

Enigheten om en forbedret ordning innebærer blant annet etablering av en alternativ verdsettelsesmetode basert på gjenervervsverdi, i tillegg til ordningen som fastsetter verdien basert på bruksverdi etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Stortingsflertallet ble også enig om å også inkludere utleiere av pelsdyranlegg, og pelserier og fôrkjøkken i kompensasjonsordningen. I tillegg ble det enighet om å gi et ubetinget skattefritak av erstatningen.

– Vi har nå fått til en veldig god avtale for pelsdyrbøndene. Frp mener at det bare skulle mangle at bøndene som har blitt kompensert på grunn av et næringsforbud, skulle slippe å betale tilbake halvparten i skatt. I tillegg var det særlig viktig for oss å sikre en alternativ verdsettelsesmetode som en sikkerhetsventil for bøndene. Jeg forutsetter at regjeringen følger opp avtalen som ble gjort i februar 2020 om utmålingsreglene, sier Strifeldt i en pressemelding.

Les også

Skjebnesvangert for pelsdyrbøndene: – Vi kommer ikke videre med ny produksjon på gården uten en avklaring om erstatning

Kommentarer til denne saken