(Jærbladet)

Det var Sigbjørn Sveli (44) fra Bryne som ble funnet på Regestranden mandag ettermiddag. Sør-Vest politidistrikt har nå fått en endelig identifikasjon som bekrefter det de har trodd de siste dagene.

Sveli ble meldt savnet av familien etter han ikke dukket opp på jobb hos Jæren Industripartner mandag morgen.

– Han var den snil­les­te og den mest om­tenk­som­me per­so­nen du kun­ne ten­ke deg, sa daglig leder Svein Axel Johannessen om 44-åringen.

Tre­av­de­lin­gen i Jæren Industripartner har mis­tet en tro­fast med­ar­bei­der og en flott per­son­lig­het, som be­skri­ves som en god og positiv per­son av de på­rø­ren­de.

Sveli har jobbet i bedriften i 25 år, kort tid før han forsvant fikk han gullklokke for lang og tro tjeneste – noe som betydde veldig mye for ham.

Hva har skjedd?

Det var man­dag et­ter­mid­dag at po­li­ti­et fikk inn en mel­ding om et funn av en død per­son på Regestranden i Sola kom­mu­ne. Se­ne­re den sam­me da­gen gikk po­li­ti­et ut og om­tal­te fun­net og om­sten­dig­he­te­ne som mis­ten­ke­li­ge, og opp­lys­te om at det var opp­ret­tet en et­ter­forsk­ning.

På tirs­da­gen un­der­stre­ket po­li­ti­et på en pres­se­kon­fe­ran­se at de­res mis­tan­ke om at noe kri­mi­nelt had­de hendt var styr­ket, og at de had­de inn­le­det en draps­et­ter­forsk­ning.

De gikk også ut og et­ter­lys­te av­dø­des bil, og opp­ga den av­dø­de 44-år­in­gens siste po­si­sjon til å være på kjø­pe­sen­te­ret M44 på Bry­ne.

Ons­dag fikk sa­ken en ny ut­vik­ling og et­ter en kort pres­se­bri­fing på Stavanger po­li­ti­hus, tik­ket mel­din­ge­ne inn om at po­li­ti­et var i gang med he­ving av en bil uten­for Øl­berg havn. Det­te vi­ste seg å være av­dø­des bil.

Tre per­so­ner er sik­tet

Tors­dag for­mid­dag ble det klart at tre per­so­ner i 20-åre­ne er sik­tet i sa­ken, og to av dem er­kjen­ner til­knyt­ning til dra­pet.

En 23-åring fra Klepp erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Han er va­re­tekts­fengs­let i fire uker. To av ukene er under full isolasjon og medieforbud.

Se­ne­re på da­gen ble det også klart at yt­ter­li­ge­re en per­son, en 22-åring fra Forsand, er va­re­tekts­fengs­let i fire uker.

Det ble fengslingsmøte for den tredje siktede, en 20-årig fra Eigersund, klokka 12 fredag. Siktelsen for ham er endret, men posten som gjelder medvirkning til drap opprettholdes. 20-åringen blir varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

Mannen nekter straffskyld og kjennelsen om varetektsfengsling fra Stavanger tingrett ble anket.

– Det ankes på grunn av at vi mener det ikke er skjellig grunn til mistanke, og at det ikke er fare for bevisforspillelse. Det følger jo litt av at han ikkje erkjenner skyld, sier 20-åringens forsvarer, Aleksander Steinsvåg.

– Tung og vanskelig tid

Kjersti Jæger ble utnevnt som bistandsadvokat for foreldrene onsdag og har vært i kontakt med dem siden da. Hun sier at foreldrene har det tungt.

– De har ikke behov for å si så mye. Det er en tung og vanskelig tid, selvsagt. De ønsker å skjermes fra mediene, sier hun.

– Det viktigste for foreldrene er å få svar på hva som er skjedd, og håper at svarene vil komme så snart som mulig. Det er veldig positivt at politiet kunne gå til raske pågripelser, og forhåpentlig kan oppklare saken ganske snart, sier Jæger.