Fra yrende «Habn» til handel i Skibmannsvegen

Av

For hundre år siden fantes ikke en eneste butikk i Skibmannsvegen. Det var ved sjøen alt skjedde.