Her er prinsippene for nye Tananger

Av

Ingen kulvert, redusert planområde og Torkelsparken som grøntområde er prinsippene som utviklingen av Tananger sentrum nå styrer etter.