– Flertallet er i utakt med folket

Av

Motstanderne til bygging av ny sentrumskirke har samlet inn penger til en spørreundersøkelse blant innbyggerne i Sola. Resultatene ble som de ventet; kun 21 prosent er for ny kirke.