Mot slutten for <br> gratis parkering

Av

Sentrumsplanen for Sola vil medføre parkerings-gebyr der det i dag er gratis å parkere.