Både søndag og mandag var nordlyset synlig på våre trakter. Wikipedia forklarer Aurora polaris som et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden.

Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene eksiteres, og gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i en høyde på mellom 90 og over 500 km over bakken.

Det er ikke helt uvanlig at nordlyset er synlig for oss på Sørvestlandet, men det er langt mer vanlig nord i Norge.

Har du også bilder av nordlyset? Send gjerne til [email protected]