Gå til sidens hovedinnhold

- Se forbi tallene og unngå mangel på barnehagedekning på Røyneberg

Artikkelen er over 1 år gammel

- Det viktigste argumentet for å bygge på Røyneberg er kanskje innbyggernes ønske og behov for å ha barnehageplasser i sitt nærmiljø.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LEDER: Kommunedirektøren har fått i oppgave av politikerne å utrede hva det vil medføre av kostnader å bygge den nye Røyneberg barnehage på dagens tomt i Myklaberglia i forhold til på en annen kommunal tomt i Kornbergvegen.

Oppgaven har hun gjort, og den kommer trolig ikke som en overraskelse: Det er større utfordringer med å bygge i Myklaberglia, ergo blir det dyrere.

Et annet argument er at tomten er for liten og uteområdet ikke stort nok. Dessverre regnes ikke skogen med som barnehagens uteområde, men den brukes i svært stor grad. Ifølge foreldrene er det ett av barnehagens mange fortrinn, og et naturområde med kvaliteter ikke alle barnehager i Sola er forunt.

Tomten i Kornbergvegen har vært kommunens løsning på mye: Den har vært midlertidig barnehage ved flere anledninger, samt fungert som skole for elever ved Sola ungdomsskole da skolen ble rehabilitert.

Foreldre på Røyneberg er bekymret for å miste nærbarnehagen sin og trekker frem flere argumenter: Hente/bringe-logistikk, barnehagedekning og nærhet til skole.

Ser man kun på tallene som kommunedirektøren serverer er merkostnadene selvfølgelig store. Likevel må det ses forbi tallene og vektlegges også andre sider av denne saken.

Det viktigste argumentet er kanskje innbyggernes ønske og behov for å ha barnehageplasser i sitt nærmiljø. For dem som bor i Røyneberg-området er ikke Kornbergvegen deres nærmiljø. Det er et nærmiljø som ligger under Sande skolekrets, og her er allerede barnehagedekningen god.

Det vil den ikke være på Røyneberg dersom den kommende barnehagen bygges et annet sted.

En barnehage er essensielt tilbud i et hvert nærmiljø, og den nye politiske flertallet har også sagt at de vil «tilstrebe barnehageplasser i nærmiljøet».

Mangel på barnehageplasser er en utfordring i Tananger, og det samme kan nå skje på Røyneberg dersom innbyggerne her mister sin barnehage ved at den bygges på Sande med kort avstand til Kornberget barnehage, Sola barnehage, The Childrens House og relativt nær Sande, Stemvegen og Solahagen barnehager.

Kommentarer til denne saken