Formannskapet klarte ikke å bli enige om hvor mye penger som skal settes av til sommeraktiviteter til barn og unge. Høyre, Venstre, KrF, SV og MDG vil garantere for tre millioner kroner slik at fritidsvirksomheten i kommunen kan tromme sammen til et tilsvarende sommertilbud som de inviterte til i fjor. Det var med penger fra staten; cirka 3,4 millioner kroner og ble tildelt fordi barn og ungdom skulle få så mange aktiviteter som mulig etter en så lang tid med smitterestriksjoner.

Posisjonspartiene Frp, Ap, Sp og Folkets parti FNB, har et annet forslag. De vil legge til en million kroner på budsjettet til sommeraktiviteter og har spesifikke ønsker om hva mesteparten av disse pengene skal brukes til. Kommunen har allerede i sitt budsjett de tradisjonelle aktivitetene Action Pack, som er for ungdom som skal begynne i 7. trinn og opp til og med 10. trinn. Dette er ikke et gratistilbud, men posisjonen foreslo å bruke noe av millionen sin på å gjøre det gratis. I tillegg har kommunen tre uker med gratis sommeraktiviteter for unge fra 5. til 7. trinn. Dette gir tilbud til 170 barn og unge. Det er ingenting i kommunal regi for dem som er yngre. Fjorårets store sommermeny ga aktiviteter til 1100 barn og ungdom.

Dersom det i år ikke kommer penger fra staten som i fjor er det ikke satt av noe i kommunebudsjettet til en tilsvarende fullskala aktivitetssommer som Sommer i Sola var i fjor. Opposisjonen vil derimot gi fritid garantier nå for at de kan gå i gang for kommunens regning. Kommer det penger fra staten, trenger kommunen ikke bruke egne penger.

Men det er lite som tyder på at det kommer penger. Virksomhetsleder fritid opplyser at det er søkt om midler for de neste tre årene, men at det er høyst usikkert om det kommer noe tidsnok i år. Dermed kan millionen som posisjonspartiene setter av være det hele.

Posisjonen stemte nemlig ned opposisjonens forslag om å sette av tre millioner kroner. Argumentasjonen vekslet mellom belastning på ansatte og økte fremtidige utgifter for kommunen grunnet inflasjon og økte kostnader i verdensøkonomien.

Likevel er alle enige om at det skal satses på barn og unge, og at sommertilbud er viktig. Alle er også enige om aktiviteter for barn og unge er enda viktigere nå etter to år med svært begrenset sosialt liv for de fleste. Mange av dem har i andre sammenhenger ytret bekymring for hva barn og ungdom sliter med og hvilke følger pandemien på sikt kan få for den psykiske helsen blant unge.

At posisjonen holder et godt grep om lommeboken er viktig og riktig. Vi kan forvente økte kostnader fremover, selv om årsresultatet viste et solid overskudd. Men det virker ikke som om det holdes like godt fast på lommeboken hele tiden. I samme møte, bare minutter etter at posisjonen sa nei til å sikre et bredt sommertilbud for barn og unge, ble det banket gjennom ny svømmehall. I den forbindelse fikk Pingvin stupklubb nærmest muntlig garanti for at stupebrettene i Dysjalandshallen skal oppgraderes for et par millioner kroner. I en annen sak om kommunens driftsstasjon på Joa setter politikerne av 2,4 millioner kroner til en prosjektering av nytt anlegg til en ukjent sum som ikke engang ligger inne i budsjettet for de neste fire årene. De styrende partiene har også, klok av tidligere erfaringer, vært tydelige på at det ikke skal plusses på i tide og utide utenom det som ligger i budsjettet, noe vi tror det blir vanskelig å etterleve.

Men for all del. Stupeklubben trenger en oppgradering på sine fasiliteter, og kommunen må ha en anstendig driftsstasjon. Men det burde like fullt finnes tre millioner kroner til sommeraktiviteter for barn og unge. Tre millioner kroner til barn og unge velter ingen lass.

Det merkelige i denne saken er at posisjonspartiene argumenterer som om de får penger fra staten slik at de kan legge en million kroner på toppen. Men det er ingenting som tyder på at det kommer penger fra Oslo, noe også kommunedirektøren skriver i sin utredning til formannskapet.

– Jeg er litt skuffet, uttalte Høyre-politiker Janne Stangeland Rege da opposisjonen kom med sin «sommermillion».

Det er vi også.