Bettina Lindgren fra Jåsund står på førsteplass på listen til Sola SV foran årets kommunevalg, slik hun også gjorde for fire år siden. Espen Watne er på andreplass, og Øyvind Dybdal Dahle på tredjeplass. I dag er det Bettina og Espen som har fast plass i kommunestyret, men nå håper de at også Øyvind blir valgt inn.

– Vi har fortsatt mye som er ugjort, sier Bettina Lindgren.

Nå har partiet forhåpninger om å øke gruppen til minst tre etter valget neste år. Øyvind Dybdahl Dahle fra Haugesund er nykommeren på listen, og han håper nå å få muligheten til å være aktiv i solapolitikken.

– Øyvind har bidratt med kunnskap og innspill i gruppa og håper nå å kunne bli SV- politiker i Sola, sier leder av komiteen, Eirin Næsheim Kvadsheim.

Følgende liste for valgperioden 2023–2027 ble enstemmig vedtatt:

1. Bettina Lindgren

2. Espen Watne

3. Øyvind Dybdahl Dahle

4. Veronica Olsen

5. Olaf Schraml

6. Guri Bergøy

7. Chadi Huli

8. Målfrid Kro Bråtveit

9. Øystein Lund Johannesen

10. Sofie Sagedahl Høydal

11. Roger Hereide

12. Irmelin Tjelflaat

13. Knut Georg Nilsen

14. Robin Lindgren

15. Eirin Næsheim Kvadsheim

16. Olav Rawcliffe