Fristen for å bli enige gikk ut klokken 12:00 mandag. Et kvarters tid senere ble det klart at over 900 piloter tas ut i streik. Det betyr at hundrevis av flygninger vil bli rammet de neste dagene.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Opp mot 250 avganger og 45.000 reisende kan bli rammet hver dag, ifølge nyhetsbyrået TT. Det er ikke kjent hvor mange avganger fra norske flyplasser som blir berørt.

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene.

Partene har meklet siden 13. juni. Opprinnelig gikk fristen ut natt til onsdag, men den ble da utsatt til midnatt fredag. Kort tid etter at den nye fristen gikk ut, ble den igjen forlenget til lørdag kl. 11.

Lørdag ble fristen utsatt til mandag klokka 12. Partene sa da at de fortsatt hadde håp om å komme til enighet.

Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening har varslet at de er villige til å la SAS gå konkurs, og at de kjemper en prinsipiell kamp for grunnleggende rettigheter for arbeidstakere i Norden.

Det er til sammen rundt 900 piloter, fra Norge, Sverige og Danmark, som tas ut i streik.

I Norge har Norsk Flygerforbund levert plassfratredelse for 254 piloter, mens Parat har levert for 148. En storstreik blant SAS-pilotene vil ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig, ifølge nyhetsbyrået TT.