Flere idrettsklubber, lag og foreninger deltar lørdag 25. september på et stort arrangement i Sola idrettspark. Sola idrettsråd er i full gang med planleggingen og håper på enda flere deltakende klubber.

- Det blir et flott arrangement der mange får vist seg frem. Vi bruker flere av idrettsanleggene, og det vil bli mye å få med seg denne dagen, sier leder i idrettsrådet, Bernt Høyland.

Anledningen er Norges idrettsforbund med sin kampanje #tilbaketilidretten som markerer gjenåpningen av idretten for store og små etter en lang periode med mange avlyste arrangementer og omfattende restriksjoner. Målet er å få tilbake alle medlemmer av norsk idrett som har valgt å slutte som følge av koronapandemien. Idrettsforbundet, særforbund og idrettskretser har lenge jobbet sammen om kampanjen #tilbaketilidretten. Nå ser idretten frem til full gjenåpning, hvor alle som ønsker å delta i idretten inviteres til en åpen dag/ åpen uke i regi av idrettslagene rundt om i landet.

Idrett, kultur og foreningsliv

Idrettslagene er blitt oppfordret til å sette av 25. september hvor nye og gamle medlemmer, politikere, næringsliv, frivillige og publikum inviteres til en åpen dag. I Sola skjer det sammen med mange andre frivillige krefter.

Rådgiver i kulturavdelingen i kommunen, Kari Helene Rosenlund, forteller at det også vil være flere kulturaktører med på denne dagen, deriblant Skolekorpset Sola og Sola Brass Band.

Idrettsparken blir da en samlearena for foreningslivet i Sola; både Åsenhallene, Solahallen, fotballbanene og scenen som skal rigges opp midt i området.

Vil hindre frafall

I 2020 var et frafall av medlemmer i idrettsklubbene i Norge. Sola-idretten mistet 968 medlemmer fra 2019 til 2020. I 2019 var medlemstallet i Sola idrettsråd 11092 medlemmer, mens tallet for koronaåret 2020 var 10124. Det er en nedgang på 8,7 prosent. På landsbasis har det forsvunnet 185.000 medlemmer fra norsk idrett, noe som utgjør 9,6 prosent, mens Rogalands idrettskrets melder om et koronafrafall i Rogalandsidretten på totalt 12.263 medlemskap.

- En viktig hensikt med denne dagen er å vise hva som finnes av aktiviteter og foreningsliv. Vi ønsker å få flere barn og unge tilbake i aktiviteter, sier Bernt Høyland.