Nekter byer å øke bompenger

Nå vil samferdselsdepartementet nekte byer å øke bompengetakstene om det skulle vise seg å være sviktende utgifter.

Nå vil samferdselsdepartementet nekte byer å øke bompengetakstene om det skulle vise seg å være sviktende utgifter. Foto:

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har besluttet at det i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler, skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken, slik at ikke bilistene får økte bompenger.

DEL

Bompenger- Jeg forventer at det vi gjør nå gir bedre styring av prosjekter i bompengepakkene og at vi får stoppet en unødvendig videre vekst i bompengene, sier Dale i en pressemelding.

Bompengepakker inneholder flere ulike samferdselsprosjekter som finansieres med statlige og i noen ytterst få tilfeller lokale bidrag i tillegg til bompenger.

- Når det oppstår en ubalanse mellom inntektene og kostnadene i de lokalt vedtatte bompengepakkene, har vi sett tilfeller der man lokalt har ønsket å enten øke bompengesatsene eller utvide bompengeperioden. Vi strammer nå inn på adgangen til å øke bompengene i byområdene med byvekstavtaler. Opplegget vil i praksis innebære at hvis inntektene svikter eller kostnadene øker, må prosjekter tas ut av pakken dersom ikke prosjektene nedskaleres eller kostnadene ved disse reduseres. Det er ikke aktuelt å øke bompengene i slike situasjoner, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Det vil med andre ord ikke være aktuelt fremover å legge frem reviderte pakker for Stortinget utelukkende for å dekke inn kostnadsøkninger i enkeltprosjekter eller inntektssvikt som følge av lavere trafikk enn forutsatt.

- Dimensjoneringen på bompengepakkene må tilpasses den faktiske inntektsstrømmen. Man må derfor lokalt heller redusere kostnadene fremfor å øke bompengene. Jeg vil på vegne av staten vil legge vekt på dette i forhandlinger og reforhandlinger om byvekstavtalene, sier Dale.

Innstramningen skal innebære at det ikke blir større utgifter for bilister, selv om det skulle vise seg å være inntektssvikt. I går kom det fram at man på Nord-Jæren ser for seg at inntektssvikten kan komme på 85 millioner.

- De nye føringene betyr at bilistene ikke blir belastet med en generell økning av bompengetakstene om det ikke lenger er samsvar mellom inntektene og utgiftene i pakkene. Vi ser allerede nå byområder der det er manglende samsvar mellom inntektene og kostnadene på prosjektene i porteføljen. I disse avtaleområdene bør man allerede nå ta inn over seg at det ikke vil være adgang til å øke inntektssiden, og dermed heller starte arbeidet med kostnadsreduksjoner i prosjektene eller kutte helt ut prosjekter man kan klare seg uten eller ikke har råd til, sier samferdselsministeren.

Artikkeltags