Ligger an til 58 millioner i minus i 2020

Styringsgruppen i Bymiljøpakke Nord-Jæren var mandag samlet til nok et møte, og inntektssvikt ble naturlig nok et av de store temaene. Foreløpige prognoser tilsier at også 2020 blir utfordrende for bymiljøpakken.