Hva skal ut om bominntektene reduseres?

Av

Det er lett nok å si at man skal ta bort rushtidsavgiften, men konsekvensene ved å gjøre det er enorme.