Rune Moen blir konstituert kommunedirektør

Inntil ny kommunedirektør er på plass i høst blir det kommunalsjef Rune Moen som fyller stillingen etter Ingrid Nordbø.