(Sandnesposten)

«10. mars kom det nye retningslinjer og pålegg fra Folkehelseinstituttet som omfattet Rogaland Teater. Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltakere returnerer hjem.

FHI anbefaler derfor å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltakere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltakere som står eller sitter tett bør også avlyses. Forestillinger ved Rogaland Teater rammes ikke av disse ettersom vår største kapasitet er 350 seter. Men – alle offentlige arrangementer med over 100 besøkende skal ha egen risikovurdering, som skal godkjennes av Stavanger kommune.

Med bakgrunn i risikovurderingen som teatret har foretatt internt, har vi kommet fram til at det ikke vil være forsvarlig å opprettholde våre publikumsaktiviteter. I forlengelse av dette velger Rogaland Teater å avlyse alle forestillinger og sette andre aktiviteter, som klubb i Barne- og ungdomsteatret og omvisninger m.m., på pause til og med 22. mars.

Det er selvsagt med tungt hjerte vi avlyser våre forestillinger, men som teater tar vi anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og Stavanger kommune på største alvor. Vi gjør hva vi kan for å løfte vårt ansvar i den pågående helsedugnaden som finner sted i forbindelse med å begrense koronaviruset.»