Hvordan skal krigsmuseets samling ivaretas?

Av

Rogaland Krigshistoriske Museum skal etter kommunens ønske samlokaliseres med Flymuseet nede i Sømmevågen. Venstre ønsker i utvalg for oppvekst og kultur å få vite hvordan museets store samling skal ivaretas på en god måte.