– Nytt tankanlegg i Risavika er uforenelig med krav til sikkerhet for beboerne på Snøde

Av

– Det er tungtveiende grunner til at storulykkesbedrifter krever mye omland hvor mennesker ikke bør oppholde seg, arbeide eller bo. Alternativet blir mange omkomne og personer med store skader i tillegg til store materielle skader hvis en storulykke oppstår.